Koningshof

HOOFDFOTO NIEUWDe ins-en-outs van seniorencomplex De Koningshof
Seniorencomplex De Koningshof is gelegen aan de zuidelijke Veluwezoom en heeft een zeer gunstige ligging nabij de dorpskern van Heelsum. Een supermarkt, enkele restaurants maar ook een huisartsenpraktijk en een pin-automaat in de supermarkt zijn op loopafstand bereikbaar. In de directe nabijheid treft u prachtige fietsroutes, fraaie wandelpaden en een golfbaan in een glooiend natuurgebied aan.

Heelsum is één van de “zes dorpen in het groen” die tezamen de gemeente Renkum vormen. Het gemeentehuis staat in het dorp Oosterbeek. De ligging van De Koningshof is zeer gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer in de richtingen van Arnhem, Wageningen, Utrecht en de Betuwe. De bushalte is direct voor het gebouw gelegen. In de onmiddellijke nabijheid zijn de aansluitingen van de snelwegen zoals de A-12, A-15 en A-50. Dit zijn de Noord-Zuid en Oost-West verbindingen.

De Koningshof is gebouwd in 1964. Er is één gebouw met 8 woonlagen en één gebouw met 3 woonlagen. In totaal zijn er 127 appartementen, waarvan 109 twee-en 18 driekamer- appartementen. Elk appartement heeft een eigen berging in de onderbouw en er is ruimte in de gemeenschappelijke fietsenstalling waar zich ook aansluitpunten bevinden voor het opladen van een elektrische fiets en scootmobiel. Tevens bestaat de mogelijkheid een garage te huren. Hiervoor is echter een wachtlijst. Op de appartementen rust een eeuwigdurende erfpacht. De erfpachtcanon is verdisconteerd in de maandelijkse kosten en is fiscaal aftrekbaar. In 2011 is de gehele buitenzijde geschilderd in moderne kleurstelling en zijn alle ruiten in de appartementen vervangen door HR- isolerende beglazing. In 2012 zijn de entree en de hal gemoderniseerd en zijn er hedendaagse kleurstellingen in verwerkt. Tevens zijn alle gangen gemoderniseerd. Meegaan met de tijd maar nog liever een voorsprong hebben is het devies van De Koningshof: een heerlijk woonklimaat hebben, het hele gebouw en tuin in topconditie brengen en houden en niet te vergeten de financiële krachtdadigheid zijn de speerpunten. Dat is dus hetgeen De Koningshof nastreeft.

Iedere week komt er een “bloemenman” aan de deur. Supermarkt SPAR uit Heelsum bezorgt desgewenst 1 maal per week de boodschappen aan huis. Ook kunt u in een van de zitjes in de tuin zitten en genieten van de prachtige aangelegde tuin.

De criteria om te kunnen gaan wonen in De Koningshof
De Koningshof hanteert een minimumleeftijd van 50 jaar.
Om binnen de Koningshof te komen wonen heeft U ‘toestemming voor bewoning’ nodig. Deze wordt u verleend na een kennismakingsgesprek met het bestuur van de Vereniging. Ook dient U € 1.500,– entreekosten te betalen. Deze worden door de notaris in rekening gebracht bij de overdracht en betaald aan De Koningshof. Bij aankoop van een appartement ontvangt de koper tevoren van de makelaar een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van De Koningshof.

Bij de kennismaking met het Bestuur, behorende bij de toestemming voor bewoning, wordt U schriftelijk gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van deze stukken. Ook wordt u eerder in dit proces om de mede- ondertekening door uw erfgenaam of executeur-testamentair verzocht.

Maandelijkse kosten
De maandelijkse kosten dienen per maand of kwartaal per appartement bij vooruitbetaling te worden voldaan.

De specificatie van deze kosten zijn per maand:
servicebijdrage € 211,00
erfpachtcanon ( fiscaal aftrekbaar) € 82,00
reservering groot onderhoud € 60,00
voorschot stookkosten € 72,00
totaal € 425,00          

In de maandelijkse kosten zijn verder begrepen:
– WOZ, warm en koud water, opstalverzekering, glasverzekering, WA Bedrijfsverzekering, inventarisverzekering voor de gemeenschappelijke inboedel van het gebouw en alle benodigde personeelsverzekeringen
– aansprakelijkheid verzekering voor Particulieren v.w.b. het complex en tuin
– alle personeelskosten
– hulp van de huismeester bij kleine werkzaamheden
– onderhoud van gebouw, lift, tuin, etc.
– het schoonhouden en onderhouden van alle gemeenschappelijke ruimten
– bezorging van de post en de krant op de verdieping

 De navolgende zaken worden modulair aangeboden:
– maaltijden, (ook vegetarisch en gangbare diëten) buffetten, catering voor feestjes etc.
– het gebruik van logeerkamers en zalen
– het huren van extra bergruimte

Wat betalen de bewoners zelf:
– onroerende zaakbelasting (OZB)
– aansluiting internet en telefoon en gesprekskosten telefoon
– elektriciteitsverbruik en het vastrecht
– inboedelverzekering
– algemene aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

AlgemeenKoningshof
Het team medewerkers bestaat uit een receptioniste/administratrice en medewerkers huishoudelijke dienst en een parttime huismeester.

Het bestuur bestaat uit 7 medebewoners.

De juridische status van De Koningshof is een Lidmaatschapsrecht. U verkrijgt een woonrecht. Op dit moment kan er geen hypotheek gevestigd worden op een woonrecht dus u zult de koopsom uit eigen middelen dienen te voldoen. De gemeenschappelijke belangen worden behartigd door een Vereniging van Rechthebbenden. Het bestuur van de Vereniging wordt gekozen uit en door de Algemene Leden Vergadering, welke in ieder geval 2 maal per jaar, jaarrekening (mei) en begroting (november), wordt gehouden. De bestuursleden worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een financiële commissie, een activiteitencommissie en een tuincommissie. Door het jaar heen organiseert de activiteitencommissie divers entertainment.

Wanneer u een huisdier (tot schofthoogte 40 cm) heeft, mag u dat meenemen naar de Koningshof, mits goed opgevoed.

Dit is in een notendop, informatie over De Koningshof! (zie ook www.dekoningshof.eu)

Indien u geïnteresseerd bent kunt u een afspraak maken met één van de makelaars van ons kantoor. Zij kunnen u verder helpen, informeren en begeleiden.